اغازی دوباره

خوشحال کردن دختران

پیامبر (ص) فرمود:

هر کس وارد بازار شود و تحفه و هدیه ای برای خانواده خود بخرد ، چون کسی است که صدقه ای برای

گروهی نیازمند برده باشد اگر خواست انچه را به خانه برده بین کودکان تقسیم کند از دختر خود شروع کند

زیرا هر که دختر خود را خوشحال کند همانند ان است که بنده ای از اولاد حضرت اسماعیل را ازاد کرده

باشد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام تیر ۱۳۹۰ساعت 15:46  توسط الهه و محمد  | 

مزاحم تلفنی

وقتی دوباره زنگ زدی و ابن بار هم سکوت کردی باز مثل همیشه همه ی نگاه ها به سوی من بازگشت .

به چه جرم ؟نمی دانم!

اما من این را به خوبی می دانم که تو با این مزاحمت های پی در پی ات،مرا در خانه زیر سوال برده ای.

تو،که بویی از غیرت و مردانگی نبرده ای ،کاری کرده ای که من محدودتر شوم و همه مرا زیر نظر داشته

باشند . تو کاری کرده ای که پدر ،مدتی است افسرده تر گشته و دائم در فکر است.

ای کاش می نشستی و لحظه ای به عمق کار زشتی که میکنی می اندیشیدی !اخر یک لحظه خودت را

جای من بگذار ،ببین چقدر تحمل نگاه های دیگران عذاب اور است پس تو را به خدا سر عقل بیا و وقت خود

را این گونه هدر نده !بگذار زندگی ما ارامش گذشته را داشته باشد.

                        ((دردو دل های دخترک بی چاره ای در باره ی مزاحم تلفنی.))

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام تیر ۱۳۹۰ساعت 15:30  توسط الهه و محمد  | 

لزوم نجابت و حیا :

نجابت , حیا و شرم از نعمات والای پروردگار است, که به بندگان مقرب خود عطا می

نماید؛زیرا با ناپاکی ,بی حیایی و گستاخی هرگز به درگاه خدا نزدیک نخواهی شد.

{الحیاء نصف الایمان}  : { شرم و حیا نصف ایمان است .}

{الحیاء زینة المرء}      : {شرم و حیا زینت مومن است . }

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 15:0  توسط الهه و محمد  | 

حیا و عفت

زینت دختر حیا و عفت است

                         عفت و عصمت قرین عزت است

دختری کان بی حیا و عفت است

                         غوطه ور در منجلاب ذلت است

گل بود تا در حجاب غنچگی

                          ایمن است از افت پژمردگی

غنچه نشکفته کی پژمرده است

                          حافظ پژمردگی پس پرده است

یا که بودی تا گهر اندر صدف

                          بی شک ان محفوظ ماندی از هدف

چون که گردید از صذف گوهر عیان

                           خویش را بیند بدشت زرگران

زرگران مشاطگان گوهرند

                           گوهران را خوب ارایش کنند

گه دهندی زینت انگشتری

                            گوهران را گاه چیز دیگری

تا که ارایش شدند این گوهران

                             تازه می افتند دست این و ان

آری آری این گلان و گوهران

                             پند و اندرزی است  بهر دختران

پس بیا دختر عفت شمار

                             خویش را محفوظ  اندر پرده دار

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۰ساعت 16:45  توسط الهه و محمد  | 

نفرین فرشتگان:

رسول اکرم (ص)فرمود:

هر زنی که خود ارایی کند و با بهترین لباسش از خانه بیرون رود تا مردم اورا بنگرند . فرشتگان اسمان هفت

گانه و زمین او را لعنت و نفرین خواهند کرد.

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۰ساعت 16:28  توسط الهه و محمد  | 

ویژگی دختران ناشایسته

۱.ضعف ایمان اخلاق و معنویت.

۲. حسادت به دوستان و همسالان.

۳. ظاهربین و دهن بین بودن و بدون فکر و تامل تحت تاثیر هر سخنی قرار گرفتن.

۴. ناسازگاری و بد اخلاقی و ترش رویی با دوستان و افراد خانواده.

۵. دروغ گویی و دوری از صداقت در زندگی شخصی و اجتماعی.

۶.نسنجیده گویی.

۷. خود پسندی خود خواهی غرور تکبر و خود راُیی.

۸.بی حیایی بی عفتی بی مسئولیتی و بی ارادگی.

۹.پر حرفی پر رویی پر خوری و پر خوابی.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۰ساعت 16:27  توسط الهه و محمد  | 

ادبیات عشق

۱.جذابترین کلمه --------------------------» اشنایی

۲.متین ترین کلمه--------------------------»دوستی

۳.آرام بخش ترین کلمه---------------------» محبت

۴.پاک ترین کلمه---------------------------» وجدان

۵.تلخ ترین کلمه---------------------------» تنهایی

۶.زشت ترین کلمه------------------------» خیانت

۷.سخت ترین کلمه-----------------------» جدایی

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۰ساعت 2:16  توسط الهه و محمد  | 

حجاب

حجاب بیانگر وقار و افتخار یک زن است.

حجاب بند محکمی بر پای پلید شهوت است

حجاب منشور والای اگاهی است

حجاب گام های بلند انسان در کوچه های معانی است

حجاب سند اطاعت از فرمانده هستی است

حجاب تجلی اراده زن مصمم مسلمان است

حجاب بوی خوش گل عفاف است

حجاب تلالو شبنم بر چهره است

حجاب ازادی از پلیدی ها و شهوات است

حجاب سنگی بر پوزه ی بلهوسان و دشمنان شرف و حیثیت زن است

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۰ساعت 1:11  توسط الهه و محمد  | 

کدام بهتر است؟

۱.خشنودی خدا یا خوشنودی دیگران؟!

۲.وقت گذرانی یا استفاده از فرصت ها؟!

۳.عقل در خدمت هوس یا استفاده هوس در اختیار عقل ؟!

۴.سفره ی دل را برای هر کس پهن کردن یا دریا دل بودن و راز داری نمودن؟!

۵.دمدمی بودن و هر زمان به رنگی در امدن یا متعادل و یک رنگ بودن؟!

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۹۰ساعت 1:0  توسط الهه و محمد  | 

ضرب المثل هایی از دختران

۱.دختری را که مادرش تعریف کند به درد آقا دایی اش می خورد.

۲.دختر می خواهی مادرش را ببین (البته الان شده دوست روببین دختر روببر)

۳.اگر دختری عاشق شد فاتحه ی او را باید خواند.

۴.داماد خوب مثل پسر یافتن است و داماد ناباب مثل از دست دادن دختر است

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۰ساعت 17:0  توسط الهه و محمد  | 

مطالب قدیمی‌تر